Elektronická úřední deska

 

Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup výpočetní a kancelářské techniky

Výzva k podání nabídky
Technická specifikace
Krycí list nabídky
Kupní smlouva
Čestné prohlášení k základní způsobilosti


Veřejná zakázka malého rozsahu – Digitální učební pomůcky

Výzva k podání nabídky
Technická specifikace
Krycí list nabídky
Kupní smlouva
Čestné prohlášení k základní způsobilosti

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – Nákup ICT

Výzva k podání nabídky
Technická specifikace
Krycí list nabídky
Kupní smlouva
Čestné prohlášení k základní způsobilosti
Odpovědi na vznesené otázky

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka a montáž elektrického multifunkčního zařízení s automatickým zdvihem košů

Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Výzva - zadávací dokumentace