Prohlášení o přístupnosti internetových stránek

Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupného webu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Tyto stránky také splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web 2.3.

Internetové stránky jsou koncipované tak, aby pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Při jejich tvorbě byly respektovány normy a specifikace, které zajišťují kompatibilitu s běžně využívanými webovými prohlížeči.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF/A), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Pokud by i přesto nastala situace, že některá z měřítek přístupnosti nejsou naplněna, pokusíme se ji neprodleně napravit. V tom případě nás, prosím, informujte na adrese hejlova@mandyska.cz.