Školní metodik prevence


Mgr. Kateřina Jiranová

kontakt: 495 279 720  

email: jiranova@mandyska.cz

kabinet: přízemí pavilon II. stupně  

 

konzultační hodiny: středa 14:00 – 15:00

 

odkazy:

Preventivní program 2022/2023

Kyberšikana - důležité odkazy

Informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým