Školní metodik prevence

 

Mgr. Alena Machová

kontakt: 495 279 723  

email: machova@mandyska.cz

kabinet: 1. patro pavilon II. stupně  

 

konzultační hodiny: středa 14:00 – 15:00

 

odkazy:

Preventivní program 2021/2022

Kyberšikana - důležité odkazy

Informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým