Školní jídelna 

 

vedoucí školní jídelny: Simona Zedková 

 

  • školní jídelna nabízí možnost výběru obědů ze dvou nabídek - z důvodu zvýšených hygienických opatření bude jídelna vařit až do odvolání pouze oběd č. 1
  • elektronická  objednávka  obědů;  jídelníček  
  • Školní stravování se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb.
  • První den neplánované přítomnosti žáka v základní škola se považuje za pobyt ve škole. Strava je žákovi poskytována za sníženou cenu.

 

 

AKTUALIZACI přihlašovacích údajů k internetovému přístupu je nutné provést v kanceláři školní jídelny. 

 

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,

z důvodu neustále se navyšujících cen potravin bude od 1. 3. 2022 navýšeno stravné.

 

Mateřská školka

Děti 3 – 6 let                 39 Kč          (přesnídávka 10 Kč, oběd 20 Kč, svačina 9 Kč)

plná cena oběda 67 Kč         

 

Děti nad 6 let                43 Kč          (přesnídávka 11 Kč, oběd 22 Kč, svačina 10 Kč)

plná cena oběda 71 Kč

 

Polodenní děti               30 Kč          (přesnídávka 10 Kč, oběd 20 Kč)

plná cena oběda 58 Kč

 

Základní škola

Žáci 7 – 10 let               26 Kč          plná cena oběda 54 Kč

Žáci 11 – 14 let             28 Kč          plná cena oběda 56 Kč

Žáci nad 15 let              31 Kč          plná cena oběda 59 Kč

 

 

platba obědů převodem:

  • ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY:  4200203767/5500 od 1.03.2022
  • VARIABILNÍ SYMBOL:              RODNÉ ČÍSLO/EVIDENČNÍ ČÍSLO STRÁVNÍKA