Školní jídelna 

 

vedoucí školní jídelny :  Simona Zedková 

 

  • školní jídelna nabízí možnost výběru obědů ze dvou nabídek - z důvodu zvýšených hygienických opatření bude jídelna vařit až do odvolání pouze oběd č. 1
  • elektronická   objednávka   obědů;  jídelníček  
  • Školní stravování se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb.
  • První den neplánované přítomnosti žáka v základní škole považuje za pobyt ve škole. Strava je žákovi poskytována za sníženou cenu.

 

 

AKTUALIZACE zpracování údajů k internetovému přístupu je nutné provést v kanceláři školní jídelny. 

 

Vážení rodiče a milí strávníci, 

z důvodu neustále se navyšujících cen potravin, jsme nuceni od 1. 1. 2023 navýšit ceny obědů.

 

Mateřská školka

Děti 3 – 6 let                 43 Kč (přesnídávka 11 Kč, oběd 23 Kč, svačina 9 Kč)

plná cena oběda 85 Kč         

 

Děti nad 6 let                47 Kč (přesnídávka 12 Kč, oběd 25 Kč, svačina 10 Kč)

plná cena oběda 89 Kč

 

Základní škola

Žáci 7 – 10 let 31 Kč plná cena oběda 73 Kč

Žáci 11 – 14 let 33 Kč plná cena oběda 75 Kč

Žáci od 15 let 36 Kč plná cena oběda 78 Kč

 

 

platba obědů převodem:

  • ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY:  4200203767/5500 od 1.03.2022
  • VARIABILNÍ SYMBOL:               RODNÉ ČÍSLO/EVIDENČNÍ ČÍSLO STRÁVNÍKA