Školní jídelna 

 

vedoucí školní jídelny: Simona Zedková 

 

  • školní jídelna nabízí možnost výběru obědů ze dvou nabídek - z důvodu zvýšených hygienických opatření bude jídelna vařit až do odvolání pouze oběd č. 1
  • elektronická  objednávka  obědů;  jídelníček  
  • Školní stravování se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb.
  • První den neplánované přítomnosti žáka v základní škola se považuje za pobyt ve škole. Strava je žákovi poskytována za sníženou cenu.

 

 

AKTUALIZACI přihlašovacích údajů k internetovému přístupu je nutné provést v kanceláři školní jídelny. 

 

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,

z důvodu neustále se navyšujících cen potravin bude od 1. 1. 2020 navýšeno stravné.

 

Mateřská školka

Děti 3 – 6 let                 35,- Kč          plná cena oběda 63,- Kč         

Děti nad 6 let                39,- Kč          plná cena oběda 70,- Kč

Polodenní děti               28,- Kč          plná cena oběda 56,- Kč

Základní škola

Žáci 7 – 10 let               26,- Kč          plná cena oběda 54,- Kč

Žáci 11 – 14 let             28,- Kč          plná cena oběda 56,- Kč

Žáci nad 15 let              31,- Kč          plná cena oběda 59,- Kč

 

 

platba obědů převodem:

  • ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY:  4200203767/6800 od 1.10.2009
  • VARIABILNÍ SYMBOL:              RODNÉ ČÍSLO/EVIDENČNÍ ČÍSLO STRÁVNÍKA