Oddělení školní družiny

Třída SLUNÍČKO 

 vychovatelka Bc. Zuzana Salavcová

T: 495 279 737

  

Třída STROMEČEK 

 vychovatelka Lydie Řehořová

T: 495 279 736

 

Třída KYTIČKA 

 vychovatelka Helena Malá

T: 495 279 735 

 

Třída MOTÝLEK 

 vychovatelka Pavla Hendrychová, Dis.

T: 495 279 738 

  

Třída LÍSTEČEK 

 vychovatelka Klára Slánská, Dis.