Třídní schůzka pro rodiče dětí budoucích prvních tříd se bude konat ve středu 15. 6. v 17:00 hodin.

Dozvíte se, jaké pomůcky budou děti potřebovat, jak bude probíhat první září apod. Na schůzku, prosím, přineste 125 Kč na razítko.

 

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do p r vních tříd se bude konat ve třídách na prvním stupni ZŠ: 

v pátek 8. 4. od 14 do 18 hodin,

v sobotu 9. 4. od 9 do 11 hodin.

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků dětí narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní docházky z minulého roku.

Od 1. 4. je zprovozněn formulář pro elektronické podání přihlášky k zápisu:

Po vyplnění požadovaných údajů dostanete svůj email potvrzení o podání přihlášek do naší školy. Elektronické přihlášení nenahrazuje povinnost dostavit se k zápisu osobně.

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy (bez odkladu školní docházky):

 • přihláška k zápisu (vyplněna elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

 

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy s odkladem školní docházky:

 • žádost o odklad školní docházky (vyplněn elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Pokud ještě nemáte potřebné dokumenty, v přihlášce vyplňte, prosím, žádost o přijetí a napište, že žádáte odklad.

Dokumenty v případě zájmu o předčasný nástup do školy:

 • pro dítě narozené od 1. 9. 2016 až 31. 12. 2016 - doporučení pedagogicko-psychologické poradny a písemná žádost
 • pro dítě narozené od 1. 1. 2017 a mladší - doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře a písemná žádost

 

 • Žádost o městskou kartu   Pokud máte zájem o městskou kartu, na zápis přineste, prosím, vyplňte formulář s fotografiemi dítěte.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy dne 6. 5. 2022.

Do školského obvodu ZŠ Mandysova patří:

Ulice 17. listopadu, Akademika Heyrovského, Botanická, Brněnská (od ulice Hradce á po ulici Palachova), Brožíkova, Červeného,​​Dobroslavova, Domečkova, Durychova, Hradecká, Jana Masaryka, Kejzlarova, Křivá, Mandysova, M. Pujmanové, M. Majerové, Na Břehách, Na Jezírkách, Na Potoce, Na Rozhraní, Okrajová, Oldřichova, Pajkrova flošna, Pod Zámečkem (od ulice Durychova po ulici Palachova), Potoční, Příčná, Selicharova, Slunečná, Sokolská, Souběžná, Ševčíkova, Školská, Štolbova, celá třída Edvarda Beneše.

 

Jaké je doporučení učitelů pro rodiče budoucích žáků 1. tříd?

Vážení rodiče, před nástupem do školy své děti pozitivně motivujte. Povídejte si s nimi o tom, co je těší a zajímá. Udržujte kontakt s MŠ a dejte na rady paní učitelek, případně PPP. Vyprávějte si s dětmi o společných zážitcích a snažte se jim vysvětlit, čemu nerozumím. Jděte jim příkladem ve svém chování, jednání, upřímnosti a spolupráci. V případě zájmu dítěte o písmena, čtení či počítání, buďte trpěliví.

 

Zápis žáků – ukrajinských uprchlíků k povinnému vzdělávání v základních školách, zřizovaných městem Hradec Králové, pro školní rok 2022 / 2023 

K zápisu žáků k povinné školní docházce v základních školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, vyhlášeného ve dnech 8. a 9. dubna 2022, nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve školských obvodech spádových základních škol. Pro cizince – uprchlíky je termín zápisu dne 10. června 2022 od 14:00 do 17:00 hodin.

Зараххвання учнів - браїнських бженців обов до закладів обовіти, 22. 2. 2. Alou

Щодо зарахування учнів до закладів обов'язкової початкової освіти, створених статутним містом Градець Кралове, яке буде проходити 8 та 9 квітня 2022 року, зі статусом перебування іноземці тимчасовою візою x метою додаткового захисту відповідно Dělať Aplikace ustanovení § 33, абзацу 1, a) Закону про проживання іноземних громадян у чеській республіці, × Місцем проживання Velikost прилеглеглих територіях початковиторіях початкових Dělať Aplikace кіл не можуть подати таку заяву

 Для іноземців – біженців встановлено термін реєстрації –  10. 6. 2022, 14:00-17:00.


 

Pokud byste potřebovali další informace, neváhejte a kontaktujte nás ( comorkova@mandyska.cz ).
Rádi se vám budeme věnovat a zodpovíme všechny vaše dotazy.