Třídní schůzka pro rodiče dětí budoucích prvních tříd se bude konat ve čtvrtek 15. 6. od 17 hodin.

 

Výsledky přijímacího řízení dětí do prvních tříd.

 

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, od 1. 4. 2023 zde bude v dopoledních hodinách zprovozněn formulář pro elektronické podání přihlášky k zápisu do naší školy, kde jednoduše vyplníte požadované údaje. Věřím, že tuto možnost oceníte.

Odkaz na elektronický zápis: https://sirs.cz/1-4.htm

 

Elektronické přihlášení nenahrazuje povinnost dostavit se k zápisu osobně.

Zápis dětí do prvních tříd se bude konat ve třídách na prvním stupni ZŠ: 

v pátek 14. 4. od 14 do 18 hodin,

v sobotu 15. 4. od 9 do 11 hodin.

 

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků dětí narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem školní docházky z minulého roku.

 

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy (bez odkladu školní docházky):

 • přihláška k zápisu (vyplněna elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

 Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy s odkladem školní docházky:

 • žádost o odklad školní docházky (vyplněn elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Pokud ještě nemáte potřebné dokumenty, v přihlášce vyplňte žádost o přijetí a napište, že žádáte odklad.

V případě zájmu o předčasný nástup do školy

 • pro dítě narozené od 1. 9. 2017 až 31. 12. 2017 - je nutné doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podat písemnou žádost.
 • pro dítě narozené od 1. 1. 2018 a mladší - potřebujeme doložit pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře a podat písemnou žádost.

Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434, příspěvková organizace zřízená statutárním městem Hradec Králové, v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 1 písm. a) zákona č 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, po dohodě se zřizovatelem školy, pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024, podle kterých budou přednostně přijaty:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, v případě cizího místa pobytu, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2020, stanovení školských obvodů, ve znění pozdějších románů.
 2. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024, stanovený s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou tři třídy s maximálním počtem 81 žáků. V případě přijetí žáků s příznakovými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, případně žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.
 3. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto: a) přednostně budou přijaty sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2023 /2024 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává, b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2023/2024 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává, c) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.

 

Do školského obvodu ZŠ Mandysova patří:

Ulice 17. listopadu, Akademika Heyrovského, Botanická, Brněnská (od ulice Hradce á po ulici Palachova), Brožíkova, Červeného,​​Dobroslavova, Domečkova, Durychova, Hradecká, Jana Masaryka, Kejzlarova, Křivá, Mandysova, M. Pujmanové, M. Majerové, Na Břehách, Na Jezírkách, Na Potoce, Na Rozhraní, Okrajová, Oldřichova, Pajkrova flošna, Pod Zámečkem (od ulice Durychova po ulici Palachova), Potoční, Příčná, Selicharova, Slunečná, Sokolská, Souběžná, Ševčíkova, Školská, Štolbova, celá třída Edvarda Beneše.

 

Jaké je doporučení učitelů pro rodiče budoucích žáků 1. tříd?

Vážení rodiče, před nástupem do školy své děti pozitivně motivujte. Povídejte si s nimi o tom, co je těší a zajímá. Udržujte kontakt s MŠ a dejte na rady paní učitelek, případně PPP. Vyprávějte si s dětmi o společných zážitcích a snažte se jim vysvětlit, čemu nerozumím. Jděte jim příkladem ve svém chování, jednání, upřímnosti a spolupráci. V případě zájmu dítěte o písmena, čtení či počítání, buďte trpěliví.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na úřední desce školy a webových stránkách dne 15.5.2023

 

Pokud byste potřebovali další informace, neváhejte a kontaktujte nás:
comorkova@mandyska.cz,   tel.: 495279712, 736 489 262.
Rádi se vám budeme věnovat a zodpovíme všechny vaše dotazy.
Těšíme se na Vás.