Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Vážení rodiče,

ve středu 12. 6. se bude konat od 16 hodin schůzka pro rodiče dětí budoucích prvňáčků.

Řekneme vám například, jaké pomůcky budou děti potřebovat do první třídy,

jak bude probíhat 2. září, případně dovyplníte přihlášky do školní družiny a školní jídelny.

Přineste, prosím, s sebou 135 Kč na razítko.

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, od 25. 3. 2024  je zprovozněn formulář pro elektronické podání přihlášky k zápisu do naší školy, kde jednoduše vyplníte požadované údaje. Věříme, že tuto možnost oceníte.

Odkaz na elektronický zápis: https://sirs.cz/1-4.htm

Elektronické přihlášení nenahrazuje povinnost dostavit se k zápisu osobně.

Zápis dětí do prvních tříd se bude konat ve třídách na prvním stupni ZŠ: 

v pátek 12. 4. od 14 do 18 hodin,

v sobotu 13. 4. od 9 do 11 hodin.

 

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků dětí narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky z minulého roku. Zápis je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

 

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy (bez odkladu školní docházky):

 • přihláška k zápisu (vyplněna elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

 Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy s odkladem školní docházky:

 • žádost o odklad školní docházky (vyplněn elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Pokud ještě nemáte potřebné dokumenty, v přihlášce vyplňte žádost o přijetí a napište, že žádáte odklad.

V případě zájmu o předčasný nástup do školy

 • pro dítě narozené od 1. 9. 2018 až 31. 12. 2018 - je nutné doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podat písemnou žádost.
 • pro dítě narozené od 1. 1. 2019 a mladší - potřebujeme doložit pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře a podat písemnou žádost.

Kritéria pro přijetí zde

Do školského obvodu ZŠ Mandysova patří:

Ulice 17. listopadu, Akademika Heyrovského, Botanická, Brněnská (od ulice Hradce á po ulici Palachova), Brožíkova, Červeného,​​Dobroslavova, Domečkova, Durychova, Hradecká, Jana Masaryka, Kejzlarova, Křivá, Mandysova, M. Pujmanové, M. Majerové, Na Břehách, Na Jezírkách, Na Potoce, Na Rozhraní, Okrajová, Oldřichova, Pajkrova flošna, Pod Zámečkem (od ulice Durychova po ulici Palachova), Potoční, Příčná, Selicharova, Slunečná, Sokolská, Souběžná, Ševčíkova, Školská, Štolbova, celá třída Edvarda Beneše.

 

Jaké je doporučení učitelů pro rodiče budoucích žáků 1. tříd?

Vážení rodiče, před nástupem do školy své děti pozitivně motivujte. Povídejte si s nimi o tom, co je těší a zajímá. Udržujte kontakt s MŠ a dejte na rady paní učitelek, případně PPP. Vyprávějte si s dětmi o společných zážitcích a snažte se jim vysvětlit, čemu nerozumím. Jděte jim příkladem ve svém chování, jednání, upřímnosti a spolupráci. V případě zájmu dítěte o písmena, čtení či počítání, buďte trpěliví.

Zveřejnění výsledků zápisu najdete 13. 5. 2024 na úřední desce a webových stránkách školy.

 

Pokud byste potřebovali další informace, neváhejte a kontaktujte nás:
comorkova@mandyska.cz,   tel.: 495279712, 736 489 262.
Rádi se vám budeme věnovat a zodpovíme všechny vaše dotazy.
Těšíme se na Vás.