Pedagogický sbor

 

Vedení školy

 Mgr. Faltýnek Jan  - ředitel školy

 Mgr. Comorková Jitka  - zástupce ředitele pro 1. stupeň

 Mgr. Hejcmanová Michaela  - zástupce ředitele pro 2. stupeň


1. stupeň

 Bidlová Linda

 Mgr. Hartmanová Ivanka 

 Hanzlíková Kateřina

 Mgr. Kochanová Markéta 

 Mgr. Koutná Kateřina 

 Mgr. Linhartová Donka

 Mgr. Matějková Štěpánka

 PhDr. Mikešová Lenka 

 Mgr. Najmanová Marcela 

 Prášilová Iveta

 Rumlová Aneta

 Mgr. Schmuttermeierová Lenka 

 Mgr. Šrámková Veronika

 Mgr. Švejdová Monika 

  

2. stupeň

 Mgr. Dioszegi Imrich

 Mgr. Dovcová Lenka

 Mgr. Harvilková Milada 

 Mgr. Hejlová Jaroslava 

 Mgr. Jiranová Kateřina 

 Mgr. Jozífová Součková Jana 

 Mgr. Kostilníková Monika 

 Michelová Tereza 

 Mgr. Musilová Martina 

 Mgr. Nalevanko Vojtěch 

 Mgr. Bc. Slanina Michal 

 Mgr. Strnadová Milena 

 Štěpánová Michaela

 Mgr. Wolfová Lenka 

 Mgr. Zrzavá Milena 

  

Družina

 Malá Helena 

 Bc. Misarová Kutíková Kateřina 

 Řehořová Lydie 

 Bc. Salavcová Zuzana 

 Slánská Klára 

  

Speciální pedagog

Mgr. Jeníková Martina

 

Asistent pedagoga

Buriancová Martina

Ing. Kábrtová Darja

Mgr. Myšičková Adéla

Bc. Richtrová Tereza

Slánská Klára