Všechny děti, které odevzdaly zápisové lístky pro školní rok 2023/2024 jsou přijaty.

Školní družina

Vážení rodiče,

prosíme vás o vyplnění zápisového lístku do ŠD pro příští školní rok do 5. 5. 2023.

Zápisové lístky dostaly děti ve škole. 

Děkujeme. 

Zápisový lístek

Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který si lze

vytisknout ze školního webu, případně vyzvednout v kanceláři školy.

Řádně vyplněný zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce škole do 5. 5. 2023.

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle těchto kritérií:

 

  1. Žáci 1. – 2. ročníku
  2. Žáci 3. ročníku, při pravidelné docházce do školní družiny.

Pokud bude zájem žáků 3. ročníků o ŠD přesahovat počet volných míst, budou umísťováni do vyčerpání kapacity postupně na základě těchto kritérií:

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec Králové, dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)
b) dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

 

Kapacita školní družiny je 150 žáků 1. – 3. ročníku.

_________________________________________________________________________

 

Školní družina zajišťuje žákům náplň volného času před vyučováním od 6:00 do 7:40 a odpoledne před odchodem ze školy domů od 11:40 do 17:00 hodin.

V rámci ŠD žáci

-relaxují (čtou, poslouchají, kreslí a malují, hrají stolní hry, spontánní hry s hračkami dle vlastního výběru),

-sportují (hrají pohybové hry a soutěže v tělocvičně a na hřišti),

-rozvíjejí tvořivost (skládají, stříhají, lepí, modelují, hrají si se stavebnicemi),

-rozvíjí logické myšlení (luští křížovky, doplňovačky, hlavolamy, hádanky),

-zábavnou a hravou formou se vzdělávají, chodí na vycházky se zaměřením na přírodu a dopravní výchovu,

-upevňuje si pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti. 

Pravidelně ŠD pořádá výlety do okolí HK a navštěvuje multikino Cinestar. 

ŠD umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

 

 

Měsíční výše úplaty je stanovena podle § 123, odst. 4 na 200 Kč za jedno dítě. Úplata ve výši 800 Kč je splatná do 15. 9. 2022 za měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2022.

Úplata ve výši 1200 Kč je splatná do 15. 1. 2023 za měsíce leden, únor, březen, duben, květen a červen 2023.

Platbu prosím uhraďte na provozní účet organizace - číslo 107-5622620207/0100 KB.

Jako variabilní symbol uvádějte evidenční číslo Vašeho dítěte.

Zpráva pro příjemce: uvádějte ŠD, jméno a příjmení dítěte

 

Oddělení školní družiny:

1. A Lydie Řehořová - herna stromeček ( rehorova@mandyska.cz )

1. B Dis. Pavla Hendrychová - herna motýl ( hendrychova@mandyska.cz )

2. A Bc. Zuzana Salavcová - hernác sluníčko ( salavcova@mandyska.cz )

2. B Helena Malá - herna kytička ( mala@mandyska.cz )

3. r. Dis. Klára Slánská - herna lísteček ( slanska@mandyska.cz )