Školní družina

Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 6,00 – 7,40 hod. ráno a od konce vyučování v 11,40 – 17,00 hod. 

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Pro své činnosti využívá ŠD vlastní prostory (herny), školní hříště, sportovní hřiště, školní zahradu s arboretem, školní pozemek s letní učebnou, PC učebnu, keramickou dílnu a tělocvičny.

Pravidelně ŠD pořádá výlety do okolí HK a navštěvuje multikuno Cine star. ŠD koordinuje svou činnost se školní - umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

 

Bankovní spojení: 107 – 5622620207/0100  (pro účet platby ŠD)