Školní družina

Aktuálně

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA

Čertovskou diskotéku jsme si užili naplno - při pózování ve fotokoutku, během tanečního křepčení, při plnění úkolů rozvíjejících logické myšlení a při aktivitě vyžadující týmovou spolupráci prokázali všichni schopnosti a dovednosti vskutku naprosto nevídané!!!

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - TVOŘIVÉ DÍLNY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V rámci DOD v sobotu 2. prosince si děti mohly v tvořivých dílnách v prostorách ŠD vyrobit vánočního skřítka a vánoční prostírání pod hrneček. Účast byla vysoká a děti moc šikovné :-)! Děkujeme za návštěvu.