Školní družina

Aktuálně

PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci v tomto školním roce a přejeme Vám i dětem krásné letní dny a mnoho nezapomenutelných společných zážitků!

ÚPLATA ZA ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 
Zřizovatel školy, Statutární město Hradec králové, stanovil úplatu za ŠD pro školní rok 2024/2025 ve výši  300,- Kč na dítě/měsíc.

PROVOZ ŠD 28. 6. 2024

V pátek 28. 6. bude školní družina v provozu od 7:00 - 16:00 hod. Prosíme rodiče, aby i v tento den informovali své kmenové vychovatelky o změně času odchodu žáka prostřednictvím lístečku nebo informačního systému Bakaláři do 8:00 hod. Žáci, kteří půjdou na oběd se ŠD, budou po obědě cca v 11:00 hod.

Rovněž prosíme rodiče o spolupráci při vyklízení družinových šaten do 27. 6. - přijďte společně s dětmi hledat jejich oděvy a obuv. Děkujeme.

VÝLET DO LESA TURISTICKÝM VLÁČKEM

Ve čtvrtek 20. 6. se žáci z oddělení ŠD Stromeček a Kytička zúčastnili výletu turistickým vláčkem do hradeckých lesů.

KINO 

V pátek 14. 6. se žáci ze všech odd. ŠD zúčastnili filmového představení Princezna na hrášku v multikině CineStar.