2021 20. 11.

Výuka tříd v karanténě

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí začínáme se smíšenou neboli hybridní výukou pro třídy, které mají v  karanténě nejméně polovinu žáků třídy.

Výuka je pro všechny žáky povinná. Pokud se žák výuky nezúčastní, musí být omluven. V opačném případě by byla jeho absence neomluvená.

Pro žáky, kteří nejsou v karanténě, platí samozřejmě prezenční výuka ve škole dle rozvrhu.

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení.

2021 20. 11.

Informace o testování .

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ ČR bude probíhat i nadále testování žáků naší školy na onemocnění covid-19.

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží:

  • certifikát o dokončeném očkování (14 dnů po očkování),
  • platnost ochranné lhůty po prodělaném onemocnění (180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • negativní výsledek testu z odběrového místa (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Žák, který v den testování nebude přítomen ve škole, bude otestován v den příchodu na výuku.

Pokud bude žák pozitivní, umístíme ho do karanténní místnosti a budeme neprodleně kontaktovat rodiče. Pro zákonné zástupce vystavíme potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu žáka. Rodič si neprodleně vyzvedne žáka ze školy, případně může dát svolení k samostatnému odchodu třídnímu učiteli zprávou přes Bakaláře. Zákonný zástupce má povinnost kontaktovat dětského ošetřujícího lékaře, který vystaví e-žádanku na PCR test. V případě negativního PCR testu se žák vrací do výuky. V případě pozitivního výsledku PCR testu se postupuje dle pokynů KHS.

Děkujeme vám za vstřícnost, pochopení a spolupráci.

2021 14. 11.

Den šílených účesů

Desátý listopad se v naší škole nesl v duchu šílených účesů . Nejen žáci, ale i někteří učitelé popustili uzdu své fantazii a v jejich všemi barvami hýřících účesech jsme mohli spatřit skutečně cokoliv - od tužky, pera či nůžek, přes brčko, špejli až po vánoční řetěz, hvězdy, myšky, medvídky, ptáčky, pejsky, pavouky nebo třeba mrkající oči. Hlavní ale bylo, že jsme se všichni dobře bavili.