2019 3.12.

Velký úspěch v soutěži Pc_ák

František Najman oslavil jako první účastník, kterého naše škola do této počítačové soutěže vyslala, obrovský úspěch. Gratulujeme mu ke krásnému 2. místu v kategorii „Tvorba prezentace 8. třída“ a ke 14. místu v testu ICT znalostí.
2019 1.12.

Den otevřených dveří

V sobotu 30. 11. se na naší škole konal již tradiční den otevřených dveří spojený s vánoční výstavou. Všichni společně jsme strávili příjemné sobotní dopoledne. Naši návštěvníci si mohli zazpívat koledy, koupit výrobky dětí, zhlédnout ukázkové hodiny a třeba si dát i výbornou svíčkovou, kterou pro nás připravily paní kuchařky.
Děkujeme vám za opravdu hojnou účast.
2019 25.11.

Úspěch v Přírodovědném klokanovi

Blahopřejeme Ondřeji Podlouckému  z 8.B k nebývalému úspěchu v soutěži Přírodovědný klokan. Stal se nejlepším řešitelem nejen v Hradci Králové, ale  i v celém Královéhradeckém kraji. V testu, který obsahuje 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky, se mu podařilo získat krásných 102 bodů, a umístit se tak na 1. místě v kategorii Kadet určené pro žáky 8. a 9. ročníků.
2019 24.11.

Olympiáda z českého jazyka

  1. listopadu se pustilo do boje s češtinou 17 žáků z devátých tříd. Zúčastnili se totiž školního kola Olympiády z českého jazyka, která má na naší škole již dlouholetou tradici.
2019 24.11.

Besedy k výročí 30 let demokracie a svobody

Kromě projektového dne k výročí 30 let svobody a demokracie, kterého se zúčastnili všichni žáci druhého stupně, byly pro žáky devátého ročníku k tomuto výročí přichystány ještě dvě další akce.