2021 18. 5.

Nabídka volného pracovního místa - speciální pedagog

Od 1. 9. 2021 přijmeme na plný úvazek speciálního pedagoga. Požadujeme kvalifikaci dle §18 zákona č. 563/2004. Zájemci se mohou hlásit nejlépe emailem na adrese: hejcmanova@mandyska.cz.
2021 13. 5.

Informace k provozu školy od 17. 5.

Vážení rodiče, milí žáci, 

od 17. 5. se všichni vracíme zpátky k prezenční výuce. Učit se budeme dle řádného rozvrhu ze září. Nadále zůstává zachována povinnost nosit roušky a jedenkrát v týdnu (v pondělí) testovat děti antigenními testy. 

Od 17. 5. budou mít všichni automaticky přihlášené obědy ve školní jídelně. Pokud si je chcete odhlásit, učiňte tak, prosím. Nemocným žákům mohou rodiče vyzvednout obědy v době od 13:50 do 14:00.

Děkujeme vám za pomoc a spolupráci v době distanční výuky a těšíme se na osobní setkání s vámi, třeba už na třídních schůzkách 3. 6. 2021.

2021 9. 5.

Informace k přijímacím zkouškám (náhradní termíny)

Vážení rodiče, milí žáci, v rámci přijímacího řízení na SŠ dochází ke změně v možnosti zúčastnit se náhradního termínu přijímacích zkoušek a odevzdávání zápisového lístku. Bližší informace najdete v příloze.

Informace k přijímacímu řízení

2021 9. 5.

Soutěž v poznávání jarních rostlin

Dne 9. dubna proběhla soutěž v poznávání jarních rostlin. Zúčastnili se jí žáci 3., 4. a 5. ročníků.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme. Ti nejlepší se mohou těšit na odměnu.

Poznávání jarních rostlin

2021 10. 5.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady.

Návrh na kandidáty z řad zákonných zástupců můžete podávat do 28. 5. 2021.

Volby se budou konat v hale ZŠ a MŠ Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ve čtvrtek 3. 6. od 16:30 do 18 hodin.
Každý oprávněný volič, po prokázání své totožnosti před členem volební komise, obdrží volební lístek, ve kterém zakroužkuje nejvýše dva vybrané kandidáty. Takto upravený volební lístek potom osobně vloží do připravené volební urny. 
Pravomoci školské rady určuje § 168 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Seznam kandidátů za zákonné zástupce bude zveřejněn 31.5. na webových stránkách a na úřední desce školy.

2021 24. 4.

Informace k otevření školního hřiště

Od 26. 4. bude opět v provozu školní hřiště. Podmínkou pro návštěvníky je dodržování všech aktuálně platných protiepidemiologických opatření. Provozní dobu najdete v příloze.

Provozní doba hřišť

2021 20. 4.

Mandyska v pohybu

Naše škola pro žáky 1. a 2. stupně uspořádala pohybovou soutěž s názvem Mandyska v pohybu. Doba, ve které se nacházíme, není jednoduchá pro nikoho. Nemůžeme vykonávat každodenní radosti, při kterých se pobavíme s kamarády nebo se odreagujeme v různě zaměřených kroužcích. Učitelé se proto rozhodli děti trochu motivovat k aktivitě, a tak přišli s projektem Mandyska v pohybu. V čem soutěž spočívala? Do soutěže se mohl zapojit každý, kdo má sportovního ducha a chuť sportovat. Děti si měly pomocí mobilních telefonů, chytrých hodinek či krokoměrů zaznamenávat počet naběhaných či nachozených kilometrů. Svoje aktivity zasílaly pomocí fotografií s příslušnou aktivitou dané paní učitelce. Soutěž trvala 3 týdny a dohromady se zapojilo 89 dětí z prvního stupně a 102 z druhého stupně.