2020 21. 9.

Postup školy v případě chronického onemocnění žáka

Vážení rodiče,

v případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si od vás vyžádáme čestné prohlášení, ke kterému můžete na základě svého rozhodnutí přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam vaše děti s tímto onemocněním docházejí.

Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) nám podáváte vy sami. Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá rovněž rodič.

V odkazech najdete i další informace související s nákazou COVID-19: postup školy při výskytu respiračních onemocnění, algoritmus testování u osob s nákazou COVID-19 a postup praktických lékařů u pacientů s akutním respiračním onemocněním.

Děkujeme za spolupráci.

2020 17. 9.

Upozornění

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou žáci 2. stupně od pátku 18. 9. povinni nosit roušku i během výuky. Výjimku tvoří pouze žáci prvního stupně. Na základě tohoto opatření vás žádáme, aby děti měly s sebou ve škole vždy alespoň dvě roušky.

Děkujeme za pochopení.

2020 13. 9.

"Co ti dala tato doba?"

… přesně tak jsme nazvali dotazník, který jsme v červnu, když mimořádná opatření už trochu polevila, zaslali, jak jinak než online, našim žákům II. stupně. Jejich odpovědi, názory, postřehy a myšlenky nás velice příjemně překvapily a domníváme se, že by mohly být zajímavé i pro vás – rodiče.

Potěšilo nás  přiznání žáků, že se jim po vyučujících, učení a po škole stýskalo (nám ostatně také). Všichni společně jsme přišli na skutečnost, že věci, které považujeme za samozřejmé, se lusknutím prstu mohou stát vzácnými a nedostupnými.  

Co ti dala tato doba?

2020 9. 9.

Přihlašování do kroužků

Od 8. 9. 2020 je možné se hlásit do kroužků.

Odkaz na přehled kroužků a přihlašování

2020 26. 8.

Informace k opatřením v souvislosti s nákazou COVID - 19

Vážení rodiče,
vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí.
Touto cestou bychom vás chtěli informovat o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19, které vychází z manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19.
1) Prosíme vás, abyste do školy posílali jen zdravé děti bez příznaků respiračního onemocnění.
2) Nemocný žák nemůže být do školy vpuštěn.
3) Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho oddělit do tzv. karanténní místnosti. Vás budeme v tomto případě kontaktovat, abyste si své dítě neprodleně vyzvedli. Vaší povinností je pak informovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
5) U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
6) Prosíme vás, aby vaše dítě mělo vždy u sebe jednu „pohotovostní roušku“.
7) Vyučující zajistí častější větrání učeben. Ve škole bude prováděn zvýšený úklid s dezinfekcí.
8) Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou a dezinfekci.
9) Pokusíme se zamezit mísení žáků jednotlivých ročníků. Žáci se budou vzdělávat převážně ve svých kmenových třídách.
10) Prosíme vás, abyste do budovy naší školy vstupovali pouze v nezbytných případech za účelem úředního jednání. V prostorách školy používejte roušky.
Velice si vážíme vaší spolupráce v tomto období a pevně věříme, že společnými silami vše zvládneme.