2022 6. 12.

Školní kolo anglické olympiády

V druhé polovině listopadu se utkali nejlepší žáci v AJ ve školním kole AJ soutěže, nejprve v písemné části a úspěšní řešitelé poté v ústní části.
V kategorii 6. a 7. třídy se na 1. místě umístil Oliver Šille ze 7.B, následován Vojtou Pacovským ze 7.C a Šimonem Bártou ze 7.A.
V kategorii 8. a 9. třídy se vítězkou stala Kačka Synková z 9.B, na 2. místě se umístil Adam Rasti a na 3. místě Solomiia Lobazova, oba z 8.A.
Všem soutěžícím děkujeme za účast, prvním dvěma v každé kategorii hodně zdaru v dalších anglických soutěžích na okresní úrovni. Good luck!
2022 27. 11.

Úspěch v krajském kole Logické olympiády

V krajském kole Logické olympiády 2022 se Natálka Plakinher ze třídy 5.B umístila na krásném 17. místě z celkového počtu 54 soutěžících.

V letošním roce se této soutěže zúčastnilo téměř 95 tisíc dětí. Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící v kraji je obrovský úspěch.

Moc gratulujeme!

2022 23. 11.

Ukázkové hodiny v 1. a 2. třídách

Prvňáčci a druháci předvedli rodičům na ukázkových hodinách, co se naučili.

Například v 2. B se "pochlubili", jak jim jde počítání do 100, v českém jazyce zase ukázali, že umí správně zařadit slova podřazená ke slovům nadřazeným. A také si zazpívali písničku v angličtině. Rodiče své žáčky odměnili velkým potleskem.