2020 14. 11.

Znovuotevření školy

Vážení rodiče,

od 18. 11. připravujeme znovuotevření školy pro žáky 1. a 2. tříd. Všechny děti budou mít od středy 18. 11. obědy přihlášené.

Bližší informace vám v pondělí 16. 11. zašlou paní učitelky emailem.

2020 11. 11.

Informace - školní jídelna

Vážení rodiče,

vaše děti mohou v rámci distanční výuky docházet na obědy do školní jídelny. Jídlo si mohou odebrat pouze do jídlonosičů - vždy od 12:45 do 13:15.

2020 30. 10.

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády ČR bude až do odvolání pro I. i II. stupeň ZŠ probíhat výuka pouze distanční formou, osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána.

O průběhu výuky na I. stupni vás budou informovat konkrétní třídní učitelé.

Na II. stupni bude probíhat povinná online výuka dle přiloženého rozvrhu. Děti se budou hlásit do hodin pomocí aplikace Microsoft Teams. Se všemi žáky byl tento postup nacvičen v průběhu měsíce září. V případě, že hodinu nebude možno z naší strany realizovat, najdete o tom informaci v aplikaci Microsoft Teams v konkrétním týmu v záložce "Příspěvky". Pokud se nebudou moci hodiny zúčastnit žáci, napište, prosím, omluvenku třídnímu učiteli. Kromě online výuky budou děti dostávat drobná zadání z předmětů, které do ní nebyly zařazeny (Hv, Tv, Vv, Ov, Ivt, Pč). Informaci o úkolech budou zasílat třídní učitelé žákům a současně rodičům vždy ve středu. 

Rozvrh hodin pro online výuku (2. stupeň)

2020 29. 10.

Poděkování ministra školství, mládeže a tělovýchovy učitelům MŠ

2020 29. 10.

Sběr papíru zrušen

Sběr papíru je až do odvolání zrušen. Děkujeme za pochopení.