2020 21.5.

Výsledky zápisu

Informace o výsledcích přijímacího řízení žáků budoucích prvních tříd budou zveřejněny 29. 5. na úřední desce a webových stránkách školy.
2020 21.5.

Informace k nástupu žáků prvního stupně od 25. 5. 2020

2020 18.5.

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

při závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí budeme vycházet z vyhlášky MŠMT č.  211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.        

Vyhláška 211/2020 Sb.

2020 14.5.

Velký úspěch naší žákyně Viktorije Marchyshyn

Skvělé 6. místo v krajském kole Olympiády v zeměpise obsadila Viktorija Marchyshyn, žákyně 7.B. 

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhlo letos krajské kolo olympiády online – v pondělí 27. dubna 2020. Soutěž organizovala Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Samotné řešení úkolů trvalo 4 hodiny, žáci  pracovali s atlasem, řešili test geografických znalostí a také praktickou část.

Viktorii gratulujeme  a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

2020 14.5.

Informace ze školní jídelny

Do konce školního roku nebudou cizím strávníkům poskytovány obědy ve školní jídelně.
2020 11.5.

Úprava podmínek přijímacího řízení na SŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nově schválené vyhlášky 232/2020 došlo k úpravě podmínek přijímacího řízení na střední školy

  1. Termín jednotné přijímací zkoušky je v pondělí 8. 6. 2020 (na víceletá gymnázia 9. 6. 2020).
  2. Test z českého jazyka a literatury byl prodloužen na 70 minut, test z matematiky na 85 minut.
  3. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce jako první. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchzeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. 
  4. Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle ředitel školy také na adresu elektronické pošty, pokud je uvedena na přihlášce.
  5. Zápisový lístek odevzdáváte na vámi vybraný obor do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách SŠ (tj. do 23. června).
  6. Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Možnost odvolání byla totiž zrušena!
  7. Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek.