2023 27. 11.

Erasmus+ Slovinsko

V neděli 5. 11. odjely paní učitelky Macáková a Dovcová v rámci Erasmus+ do Slovinska, konkrétně do města Celje, kde je čekal velmi nabitý týden. V rámci jobshadowingu měly možnost zhlédnout výuku v tamní škole, práci s dětmi v oblasti inkluze, poznávat zvyky a tradice Slovinců či se zúčastnit různých aktivit a výletů. Celou dobu se o ně místní učitelé velmi hezky starali a pro paní učitelky si připravili velmi pestrý program. Petra a Barbara byly jejich průvodkyně po celou dobu pobytu.

Hned první den na ně čekalo opravdu hezké přivítání v místní škole, setkaly se s velmi ochotným panem ředitelem, který je seznámil s chodem školy, s inkluzí, se začleňováním cizinců do společnosti či s běžnou výukou. Místní žáci si pro učitelky připravili prezentaci, aby jim blíže představili místní školu, školní systém a svoji zemi. Poté paní učitelky představily Českou republiku a Mandysku. Celý týden se nesl ve velmi přátelské atmosféře. Díky této akci jsme měli možnost navázat spolupráci nejen se slovinskou školou, ale také s finskými kolegy, kteří se též zúčastnili stáže ve Slovinsku.