2022 17. 5.

Den barevných ponožek

Máš barevné ponožky? Každou ponožku jinou? Ještě lépe.
Středa 11. května byla v naší škole dnem barevných ponožek. Jak se naši žáci na tento den vybavili, se můžete podívat i vy.

2022 15. 5.

Mandyska v pohybu 2022

A je to tu zas! Minulý rok jsme poprvé zařadili mezi naše aktivity Mandysku v pohybu. Tato akce vznikla v době covidové, kdy byly zakázány pravidelné volnočasové aktivity, na které děti docházejí. Cítili jsme tedy potřebu vytvořit pohybovou akci, která bude děti motivovat a třeba i bavit. Pomocí chytrých hodinek, mobilního telefonu či krokoměru jsme si zaznamenávali naši pohybovou aktivitu, kterou jsme posílali paní učitelce, a ta ji zapisovala do tabulky. Soutěž byla zaměřena na chůzi, běh a cyklistiku. Naším cílem bylo zvednout děti od počítačů a motivovat je se hýbat. Akce měla velký úspěch nejen u žáků, ale i učitelů, a proto jsme se rozhodli ji zopakovat. Mandyska v pohybu 2022 začíná od 16. května a potrvá do 20. května. Zapojit se může každý, tak nebuď lenoch a pojď do toho s námi!

2022 13. 5.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

2022 4. 5.

Setkání nadaných žáků z 1. stupně

V rámci čtvrtečního setkání nadaných žáků 2. a 3. ročníků jsme měli možnost procestovat napříč kontinenty. V průběhu jsme si na pracovní listy zaznamenávali různé živočichy, které jsme s žáky cestou potkali a dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí. Přes Ameriku a Afriku jsme se dostali až k tangramům, rébusům, hádankám a jazykovým pyramidám. Celé setkání jsme zakončili milými vzkazy, které jsme si posílali přes třídu.

Čtvrteční setkání nadaných žáků 4. a 5. ročníku probíhalo na téma čarodějnice. Děti s pomocí tabletů a činností  v pracovních listech vyřešily několik zapeklitých úkolů a šifer, díky kterým unikaly před čarodějnicemi. Všem se podařilo namíchat správný lektvar, uniknout ze spárů čarodějnic a také získat zaslouženou odměnu. Čarodějnice Morgana jim nedala nic zadarmo a děti musely využít mnoho vědomostí a dovedností z českého jazyka a matematiky. Procvičily také čtenářskou gramotnost a především logické myšlení.  Netradiční úniková hra děti zaujala a všichni poctivě pracovali během celého čarodějnického setkání. 

2022 3. 5.

Adam, Bára a Vilda z 8.B reprezentovali školu na Prezentiádě

Adam, Bára a Vilda z 8. B reprezentovali naši školu v Prezentiádě. Této netradiční a náročné soutěže v prezentačních dovednostech se zúčastnilo celkem 26 týmů ze šestnácti hradeckých základních škol. Mandysovští osmáci vybojovali svým vystoupením v Městské knihovně Hradce Králové páté místo. 

Letošní téma Prezentiády se týkalo otázky Sdílet nebo vlastnit? „Pointou našeho vystoupení byla myšlenka, že sdílené vlastnictví znamená i sdílenou odpovědnost pro všechny: sdílená dezinformace na sociálních sítích může být nebezpečnější než na silnici pohozená sdílená koloběžka,“ řekl Vilém Slánský, který tvořil jádro týmu naší školy.    

Hlavním cílem této soutěže je prohloubit a zdokonalit prezentační dovednosti, spolupráci, komunikaci a umění přesvědčit. „To jsou dovednosti, které patří mezi klíčové kompetence každého člověka podporující jeho schopnost věcně argumentovat a přispět tak k úspěchu nejen v pracovním procesu, ale i v životě,“ uvedl vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Zbyněk Bárta. 

2022 3. 5.

Setkání nadaných žáků z 2. stupně

Who is the murderer?

….to byla hlavní otázka dalšího setkání nadaných žáků. Tentokrát žáci prokazovali svoje nadání v anglickém jazyce, ale bylo potřeba zapojit i logické myšlení, představivost a odvázat se.

Celé setkání se neslo v duchu detektivní práce. Nejprve se žáci „rozehřáli“ ve dvojicích při policejním výslechu. Hlavní část setkání byla věnována práci ve skupinkách a vyřešení vraždy pana Crabrteeho za pomocí nápověd. Když byl odhalen vrah, spíše vražedkyně, žáci si připravili a sehráli krátké divadlo, jak probíhal výslech hlavní podezřelé.