Výchovný poradce

 

Mgr. Michaela Hejcmanová

kontakt: 495 279 712

email: hejcmanova@mandyska.cz

kabinet: 1. patro pavilon II. stupně; kancelář ZŘŠ

 

konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:00

(jiný termín po předchozí domluvě)

 

 

Odkazy:

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce

Oborovník

 

Nabídka středních škol:

Upozornění: Údaje, které v předchozích letech obsahoval Atlas školství–přehled středních škol a vybraných školských zařízení v Královéhradeckém kraji, jsou zveřejňovány na webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz zejména v sekci Krajský úřad > Školství > Přijímací řízení na střední školy.

 

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2021 - v Hradci Králové se akce uskuteční ve dnech 12.- 13. listopadu 2021

 

Dny otevřených dveří na středních školách:

•