Výchovný poradce

 

Mgr. Michaela Hejcmanová

kontakt: 495 279 712

email: hejcmanova@mandyska.cz

kabinet: 1. patro pavilon II. stupně; kancelář ZŘŠ

 

konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:00

(jiný termín po předchozí domluvě)

 

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Podklady pro vyplnění přihlášky na SŠ 2020/21

 

Odkazy:

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce

Základní informace k přijímacímu řízení

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021(MŠMT)

Oborovník

 

Nabídka středních škol:

Upozornění: Údaje, které v předchozích letech obsahoval Atlas školství–přehled středních škol a vybraných školských zařízení v Královéhradeckém kraji, jsou zveřejňovány na webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz zejména v sekci Krajský úřad > Školství > Přijímací řízení na střední školy.

 

Dny otevřených dveří na středních školách:

•  OA, SPgŠ, VOŠ a JŠ Hradec Králové