Pedagog - terapeut

 

Mgr. Daniela Kykalová

kontakt: přes třídního učitele, případně přes výchovnou poradkyni (Mgr. Michaela Hejcmanová)

konzultační hodiny: pondělí   (po předchozí domluvě)

 

odkazy:

Pedagog - terapeut - Mgr. Daniela Kykalová

Pracovní náplň pedagoga - terapeuta