Školní družina - pedagogický sbor

 

 Malá Helena 

 Pavla Hendrychová, Dis. 

 Řehořová Lydie 

 Bc. Salavcová Zuzana 

 Slánská Klára, Dis.