ZŠ a MŠ Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Zřizovatel:

Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

http://www.hradeckralove.org

 

Základní škola byla uvedena do provozu 1. 9. 1984. Nachází se na Moravském Předměstí, v klidném prostředí, mimo hlavní komunikační tahy. Je obklopena rozsáhlým sportovně rekreačním areálem a dětskými hřišti. V roce 2013 prošla výraznou modernizací. 

Součástí školy je Mateřská škola Pohádka. 

Děti plynule přechází z mateřské do základní školy v rámci jednoho subjektu.

Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel školy a Školní sportovní klub. Škola patří mezi fakultní školy Univerzity Hradec Králové. Na práci ZŠ se žáci mají možnost podílet prostřednictvím žákovského parlamentu. 

Celou školou prolíná projekt I ve mně je lídr, který koresponduje především s předmětem etická výchova a je od MŠ zaměřen na vedení dětí a žáků k dodržování základních společenských pravidel. Program umožňuje každému žákovi zažít úspěch. 

Od prvního ročníku se žáci učí anglický jazyk.

Třídy jsou vybaveny moderním nastavitelným nábytkem. Každý žák má svoji šatní skříňku. Škola má vlastní kuchyň a jídelnu, děti mají výběr z nabídky dvou jídel.

Škola disponuje interaktivními tabulemi a odbornými učebnami. Do výuky zavádíme nové metody a formy práce. Děti vyjíždějí na školy v přírodě, adaptační kurzy, lyžařské výcviky. Ve škole se věnujeme žákům s vývojovými poruchami učení. Nižší průměrný počet žáků nám umožňuje individuální přístup a také péči o talentované žáky. Velkou výhodou pro rodiče je provozní doba školní družiny od 6 do 17 hodin. 

Pro rodiče pořádáme dny otevřených dveří, pro budoucí prvňáčky pravidelné „zápisy nanečisto“. Nabízíme velké množství volnočasových aktivit a rozsáhlou mimoškolní sportovní činnost.

Mezi nejoblíbenější kroužky patří keramika, míčové hry, florbal, aerobic, stolní tenis, badminton, hudební, dramatický a výtvarný kroužek, vaření, jóga pro děti, elektro pokusy a věda nás baví. Žáci devátých ročníků využívají přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.