Školní hřiště

Návštěvníci hřišť jsou povinni řídit se řádem školních hřišť.