Školská rada:

 

členové rady za zřizovatele:            PaedDr. Zuzana Benešová, Ing. Zbyněk Bárta
 
z řad zákonných zástupců:              MUDr. Tereza Kertész, Mgr. Lenka Knobová, Dis.
                                                                                         
z řad pedagogických pracovníků:    Mgr. Marcela Najmanová, Mgr. Jana Jozífová Součková  

Zápisy z jednání