Školská rada:

 

členové rady za zřizovatele:             PaedDr. Zuzana Benešová  
                                                         Mgr. Eva Pozníková 
 
z řad zákonných zástupců:              Mgr. Lenka Knobová, Dis.   
                                                         Bc. Michal Řečínský 
                                                                                         
z řad pedagogických pracovníků:    Mgr. Iva Němečková
                                                         Mgr. Jana Jozífová Součková  

Zápisy z jednání