Školní speciální pedagog


Mgr. Jeníková Martina

kontakt: 495 279 722  

email: jenikova@mandyska.cz

kabinet: 2. patro pavilon II. stupně  

konzultační hodiny: středa 13:00 – 14:00

 

Školní speciální pedagog poskytuje hodiny předmětu speciální pedagogické péče a pedagogické intervence. 

 

odkazy:

Náplň práce školního speciálního pedagoga