Jak pracujeme s nadanými žáky

V souvislosti s inkluzivním vzděláváním se nejčastěji mluví o dětech, které jsou určitým způsobem znevýhodněné. Mnohdy se ale zapomíná na ty děti, jejichž potenciál přesahuje požadavky základního vzdělávání, tedy na děti nadané. Rozhodli jsme se, že se na naší škole budeme těmto dětem věnovat i nad rámec běžného vyučování a aktivit, které pro ně zařazujeme do hodin, a že jim nabídneme možnost setkávat se i mimo vyučování.

Na těchto schůzkách se chceme věnovat rozvoji logického uvažování, kritického myšlení, slovní zásoby a představivosti či rozvíjení hlubšího pochopení přírodních procesů. To vše formou zajímavých her a aktivit, pokusů, miniprojektů, řešení problémových úloh apod.    

 

 

  Informace o jednotlivých setkáních