Přehled článků

Setkání dne 21. 10. 2021 (1. stupeň)

Ve čtvrtek 21. 10. proběhlo druhé setkání nadaných žáků na 1. stupni.

Setkání dne 21. 10. 2021 (2. stupeň)

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 proběhlo druhé setkání s nadanými žáky druhého stupně pod vedením vyučujících přírodopisu a chemie. 

Setkání dne 23. 9. 2021 (1. stupeň)

Ve čtvrtek 23. 9. proběhlo první setkání nadaných žáků.

Setkání dne 23. 9. 2021 (2. stupeň)

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 se uskutečnila první schůzka nadaných dětí z druhého stupně v letošním školním roce. Vyučující matematiky zaměřili setkání na rozvoj geometrické představivosti a programování.

Setkání dne 20. 1. 2020 (1. stupeň)

V lednu jsme se společně vydali do tmy a polárních krajů.

Setkání dne 16. 1. 2020 (1. stupeň)

V lednu jsme se s nadanými žáky vypravili na cestu kolem světa.

Setkání dne 17. 2. 2020 (1. stupeň)

Na setkání nadaných žáků v únoru jsme se pokusili zdolat méně obvyklé úlohy, které se mohou vyskytovat v matematických soutěžích.

 

Setkání dne 17. 2. 2020 (1. stupeň)

V únoru jsme si vybrali krásné téma-spánek.

Setkání dne 12. 12. 2019 (2. stupeň)

Ve čtvrtek 12. prosince připravily učitelky českého jazyka pro nadané žáky druhého stupně hrátky s češtinou.

Setkání dne 16. 1. 2020 (2. stupeň)

Poprvé v novém roce 2020 se sešli nadaní žáci 6. – 9. ročníku ve čtvrtek 16. 1. Setkání neslo název „Útok neviditelných“.