Online výuka

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nových opatření MŠMT bude od 4. 1. 2021 probíhat prezenční výuka pouze v 1. a 2. ročnících. Ostatní žáci se budou vzdělávat opět distančně. Rodiče žáků 1. stupně budou o průběhu výuky informováni třídními učiteli. Pro žáky druhého stupně platí přiložený rozvrh.

Žáci v distanční výuce mají i nadále možnost si vyzvedávat oběd do jídlonosičů ve školní jídelně - vždy od 13:45 do 14:00. Pokud máte o obědy zájem, přihlaste si je, prosím.

 

 

 

 

Příhlášení do školní pošty

Odevzdání úkolu v Teams

Online hodina - přihlášení k videohovoru v TEAMS

Online hodina - přihlášení k videohovoru v Meet.jit.si

Výukové zdroje

Manuál - stažení desktopové aplikace Office pro žáky