Online výuka

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády ČR bude až do odvolání pro I. i II. stupeň ZŠ probíhat výuka pouze distanční formou, osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána.

O průběhu výuky na I. stupni vás budou informovat konkrétní třídní učitelé.

Na II. stupni bude probíhat povinná online výuka dle přiloženého rozvrhu. Děti se budou hlásit do hodin pomocí aplikace Microsoft Teams. Se všemi žáky byl tento postup nacvičen v průběhu měsíce září. V případě, že hodinu nebude možno z naší strany realizovat, najdete o tom informaci v aplikaci Microsoft Teams v konkrétním týmu v záložce "Příspěvky". Pokud se nebudou moci hodiny zúčastnit žáci, napište, prosím, omluvenku třídnímu učiteli. Kromě online výuky budou děti dostávat drobná zadání z předmětů, které do ní nebyly zařazeny (Hv, Tv, Vv, Ov, Ivt, Pč). Informaci o úkolech budou zasílat třídní učitelé žákům a současně rodičům vždy ve středu.

 

 

 

Příhlášení do školní pošty

Odevzdání úkolu v Teams

Online hodina - přihlášení k videohovoru

Výukové zdroje