2020 17. 9.

Upozornění

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou žáci 2. stupně od pátku 18. 9. povinni nosit roušku i během výuky. Výjimku tvoří pouze žáci prvního stupně. Na základě tohoto opatření vás žádáme, aby děti měly s sebou ve škole vždy alespoň dvě roušky.

Děkujeme za pochopení.

2020 13. 9.

"Co ti dala tato doba?"

… přesně tak jsme nazvali dotazník, který jsme v červnu, když mimořádná opatření už trochu polevila, zaslali, jak jinak než online, našim žákům II. stupně. Jejich odpovědi, názory, postřehy a myšlenky nás velice příjemně překvapily a domníváme se, že by mohly být zajímavé i pro vás – rodiče.

Potěšilo nás  přiznání žáků, že se jim po vyučujících, učení a po škole stýskalo (nám ostatně také). Všichni společně jsme přišli na skutečnost, že věci, které považujeme za samozřejmé, se lusknutím prstu mohou stát vzácnými a nedostupnými.  

Co ti dala tato doba?

2020 9. 9.

Přihlašování do kroužků

Od 8. 9. 2020 je možné se hlásit do kroužků.

Odkaz na přehled kroužků a přihlašování

2020 26. 8.

Informace k opatřením v souvislosti s nákazou COVID - 19

Vážení rodiče,
vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí.
Touto cestou bychom vás chtěli informovat o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19, které vychází z manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19.
1) Prosíme vás, abyste do školy posílali jen zdravé děti bez příznaků respiračního onemocnění.
2) Nemocný žák nemůže být do školy vpuštěn.
3) Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho oddělit do tzv. karanténní místnosti. Vás budeme v tomto případě kontaktovat, abyste si své dítě neprodleně vyzvedli. Vaší povinností je pak informovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
5) U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
6) Prosíme vás, aby vaše dítě mělo vždy u sebe jednu „pohotovostní roušku“.
7) Vyučující zajistí častější větrání učeben. Ve škole bude prováděn zvýšený úklid s dezinfekcí.
8) Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou a dezinfekci.
9) Pokusíme se zamezit mísení žáků jednotlivých ročníků. Žáci se budou vzdělávat převážně ve svých kmenových třídách.
10) Prosíme vás, abyste do budovy naší školy vstupovali pouze v nezbytných případech za účelem úředního jednání. V prostorách školy používejte roušky.
Velice si vážíme vaší spolupráce v tomto období a pevně věříme, že společnými silami vše zvládneme.