2020 25. 11.

Informace k organizaci výuky na 1. stupni ZŠ od 30. 11.

V pondělí 30. 11. přivítáme ve škole všechny žáky prvního stupně.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu, žáci nebudou cvičit a zpívat, v hodinách cizích jazyků se nebudou dělit do skupin.

Děti musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.

Ve třídách se bude pravidelně větrat a budou dodržována všechna hygienická opatření.

Kroužky nebudou ve škole probíhat.

Žáci 1. – 4. roč. budou přicházet do školy v době od 7:30 do 7:55 hlavním vchodem, dveřmi vpravo.

žáci 5. ročníků hlavním vchodem, dveřmi vlevo.

Všechny děti mají obědy ve školní jídelně přihlášené.

Provoz školní družiny bude od 6:30 do 16 hodin. Bližší informace dostali rodiče e-mailem.

 

Vážení rodiče,

na děti se už všichni moc těšíme a Vám všem děkujeme za podporu a spolupráci na vzdělávání vašich dětí.

Přejeme poklidné dny a hodně zdraví. 

2020 24. 11.

Informace k organizaci výuky na 2. stupni ZŠ od 30. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

dle pokynů MŠMT bude od 30. 11. probíhat na 2. stupni ZŠ rotační výuka (třídy se budou střídat po týdnech). 9. třídy se budou vzdělávat pouze prezenčně. Ostatní ročníky budou střídat prezenční výuku ve škole s distanční výukou doma.

1/ Organizace výuky

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. budou chodit do školy: 6.A, 6.B, 7.A, 9.A, 9.B, ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova (viz rozvrh v příloze).

V následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. budou ve škole: 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova (viz rozvrh v příloze).

Třídy, které se budou vzdělávat prezenčně ve škole, se budou učit podle rozvrhu platného od září. Dojde pouze ke zkrácení přestávky mezi 5. a 6. hodinou na 5 minut (pro všechny). Třídy, které mají šestou hodinu tělocvik nebo hudební výchovu, budou končit ve 13:10.

2/ Příchod do školy

Do školy bude chodit druhý stupeň bočním vchodem od školního parkoviště od 7:45 do 7:55.

3/ Obědy ve školní jídelně

Žáci vzdělávající se distanční formou mají právo na oběd ve školní jídelně. Ten si mohou vyzvednout každý den pouze ve 13:45 do jídlonosičů. Děti v prezenční výuce budou mít obědy vždy automaticky od pondělí přihlášené, zájemci o obědy v rámci distanční výuky si je musí sami objednat.

Těšíme se na vás!

2020 14. 11.

Znovuotevření školy

Vážení rodiče,

od 18. 11. připravujeme znovuotevření školy pro žáky 1. a 2. tříd. Všechny děti budou mít od středy 18. 11. obědy přihlášené.

Bližší informace vám v pondělí 16. 11. zašlou paní učitelky emailem.

2020 11. 11.

Informace - školní jídelna (platí do 27. 11.)

Vážení rodiče,

vaše děti mohou v rámci distanční výuky docházet na obědy do školní jídelny. Jídlo si mohou odebrat pouze do jídlonosičů - vždy od 12:45 do 13:15.

2020 30. 10.

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády ČR bude až do odvolání pro I. i II. stupeň ZŠ probíhat výuka pouze distanční formou, osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána.

O průběhu výuky na I. stupni vás budou informovat konkrétní třídní učitelé.

Na II. stupni bude probíhat povinná online výuka dle přiloženého rozvrhu. Děti se budou hlásit do hodin pomocí aplikace Microsoft Teams. Se všemi žáky byl tento postup nacvičen v průběhu měsíce září. V případě, že hodinu nebude možno z naší strany realizovat, najdete o tom informaci v aplikaci Microsoft Teams v konkrétním týmu v záložce "Příspěvky". Pokud se nebudou moci hodiny zúčastnit žáci, napište, prosím, omluvenku třídnímu učiteli. Kromě online výuky budou děti dostávat drobná zadání z předmětů, které do ní nebyly zařazeny (Hv, Tv, Vv, Ov, Ivt, Pč). Informaci o úkolech budou zasílat třídní učitelé žákům a současně rodičům vždy ve středu. 

Rozvrh hodin pro online výuku (2. stupeň)