2020 16.1.

Kroužky Spolku přátel školy ve II. pololetí

Žáci se na kroužek nemusí znovu přihlašovat, automaticky pokračují.
Poplatek za II. pololetí uhraďte, prosím, do 31. 1. 2020 na účet Spolku 107-9431110237/0100.
Nově otevíráme od února kroužek Šipky, přihlásit se můžete zde:

Přihláška do kroužku

2020 13.1.

Přijímací zkoušky nanečisto

Dne 26. 2. 2020 se konají přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. ročníku, které tentokrát organizuje Magistrát města Hradce Králové. Žáci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášek, které obdrželi. Po jejich odevzdání získají bližší informace.

Pozvánka

2020 2.1.

Dobré skutky

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Hrdá škola“, jehož cílem je podpořit přátelské klima školy, oživit studentský život a zahnat každodenní stereotyp. Každý měsíc tak mají naši žáci možnost zúčastnit se nějaké zajímavé aktivity.
2019 17.12.

Navýšení stravného od 1. 1. 2020

Vážení strávníci,

z důvodu neustále se navyšujících cen potravin bude od 1. 1. 2020 navýšeno stravné.

Základní škola

Žáci 7 – 10 let               26,- Kč          plná cena oběda 53,- Kč

Žáci 11 – 14 let             28,- Kč          plná cena oběda 55,- Kč

Žáci nad 15 let              31,- Kč          plná cena oběda 58,- Kč

Cizí strávníci               64,- Kč

2019 15.12.

Jak pracujeme s nadanými žáky

S rozvojem inkluzivního vzdělávání jsme začali mít pocit, že se stále více dostává na přední místo péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale trochu se přitom zapomíná na žáky nadané. Rozhodli jsme se, že se budeme na naší škole věnovat právě těmto žákům i nad rámec běžného vyučování a nabídneme jim možnost setkávat se i mimo výuku a rozvíjet tak svůj potenciál. Pravidelně jsme pro ně začali organizovat společná setkání. Tyto schůzky jsou zaměřeny na rozvoj logického uvažování, kritického myšlení, matematické a čtenářské gramotnosti či hlubšího pochopení přírodních procesů a zákonitostí. Těší nás, že rodiče i děti mají o tuto aktivitu velký zájem a hodnotí ji velice příznivě.  
Našim žákům současně už podruhé nabídneme testování IQ společností Mensa, které se uskuteční v naší škole 12. února 2020.