Školní družina

Vážení rodiče, prosíme zaplatit poplatek za školní družinu na období leden až červen ve výši 1 200 Kč do 20. ledna 2023. Děkujeme.

 

V pátek 3. 2. 2023 mají děti pololetní prázdniny. Provoz školní družiny je pro přihlášené žáky od 7 do 16 hodin. 

V týdnu od 13. do 17. 2. jsou jarní prázdniny. 

________________________________________________________________________

 

Školní družina zajišťuje žákům náplň volného času před vyučováním od 6:00 do 7:40 a odpoledne před odchodem ze školy domů od 11:40 do 17:00 hodin.

V rámci ŠD žáci

-relaxují (čtou, poslouchají, kreslí a malují, hrají stolní hry, spontánní hry s hračkami dle vlastního výběru),

-sportují (hrají pohybové hry a soutěže v tělocvičně a na hřišti),

-rozvíjejí tvořivost (skládají, stříhají, lepí, modelují, hrají si se stavebnicemi),

-rozvíjí logické myšlení (luští křížovky, doplňovačky, hlavolamy, hádanky),

-zábavnou a hravou formou se vzdělávají, chodí na vycházky se zaměřením na přírodu a dopravní výchovu,

-upevňuje si pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti. 

Pravidelně ŠD pořádá výlety do okolí HK a navštěvuje multikino Cinestar. 

ŠD umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

 

 

Měsíční výše úplaty je stanovena podle § 123, odst. 4 na 200 Kč za jedno dítě. Úplata ve výši 800 Kč je splatná do 15. 9. 2022 za měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2022.

Úplata ve výši 1200 Kč je splatná do 15. 1. 2023 za měsíce leden, únor, březen, duben, květen a červen 2023.

Platbu prosím uhraďte na provozní účet organizace - číslo 107-5622620207/0100 KB.

Jako variabilní symbol uvádějte evidenční číslo Vašeho dítěte.

Zpráva pro příjemce: uvádějte ŠD, jméno a příjmení dítěte

 

Oddělení školní družiny:

1. A Lydie Řehořová - herna stromeček ( rehorova@mandyska.cz )

1. B Dis. Pavla Hendrychová - herna motýl ( hendrychova@mandyska.cz )

2. A Bc. Zuzana Salavcová - hernác sluníčko ( salavcova@mandyska.cz )

2. B Helena Malá - herna kytička ( mala@mandyska.cz )

3. r. Dis. Klára Slánská - herna lísteček ( slanska@mandyska.cz )