Mgr. Jozífová Součková Jana

 
český jazyk, občanský výchova, německý jazyk

třídní učitelka v 8. B

 

T: 495 279 721
E: souckova@mandyska.cz