Přehled článků

Vánoční besídka

Distanční výuka

Návštěva knihovny

Tajný přítel

Bezpečný pohyb v kyberprostoru

Návyk 7 - Život v rovnováze

Tento školní rok se budeme zabývat sedmým návykem: Ostři pilu - návyk každodenní obnovy sil.

Ostřit pilu znamená pečovat o to největší aktivum, které máme – o sebe. Představuje vyvážený program obnovy ve čtyřech základních životních oblastech: fyzické, sociální/emoční, mentální a duchovní. 

Mottem tohoto návyku je: "Nikdy nesmíte mít tolik práce s řezáním, že si nestihnete nabrousit pilu".

Výlet na Hradiště

V pátek 4. 9. jsme se vydali do Hradeckých lesů na Hradiště. Cestou na Hradiště nám trochu mžilo, ale během dopoledne se ukázalo sluníčko a bylo příjemné počasí na hry a zábavu. Nejdříve jsme si zasoutěžili v běhu přes hradby a pak se rozdělili na 2 družstva a zahráli jsme si brandball.

Po soutěžení jsme v lese posbírali dříví na ohýnek a opekli jsme si špekáčky, marshmallowny nebo sýr. Dopoledne nám rychle uteklo a společně jsme se po "obědě" vrátili ke škole. 

Zpátky do školy