Přehled článků

Růžičky z listů

Při pracovních činnostech Tomík Andrle a Berča Majorová učili ostatní spolužáky vyrábět růžičky z krásného přírodního materiálu - z různě zbarvených javorových listů. Zvládli to bezvadně.

Ekosystém les

V přírodovědě jsme se společně se studentkou Katkou věnovali miniprojektu Ekosystém les. Naším cílem bylo získat co nejvíce znalostí o tomto krásném společenství.

V úvodní prezentaci jsme si určili základní " stavební kameny" projektu:

1. Rozumět pojmu ekosystém

2. Poznat lesní patra

3. Vytvořit kartičky s obrázkem a informací pomocí dostupných zdrojů (internet, encyklopedie)

4. Živočichy, houby, rostliny přiřadit ke správnému lesnímu patru (ta byla na plakátu vytvořeném naší studentkou Katkou)

5. Najít příklady "pomáhání si" v ekosystému a vyvodit význam lesa

"Stavební kameny" jsou položeny a zbývá nám už jenom závěrečné hodnocení. Podle práce v hodinách bylo téma velmi příjemné, poutavé a zajímavé.

Bajky

V říjnu jsme se v knihovně věnovali tématu bajek. Paní knihovnice nám představila tento literární žánr, v němž hlavní roli hrají hlavně zvířata. Ta mají lidské vlastnosti a jako lidé se chovají. Na konci každé přečtené bajky jsme našli ponaučení, které nás nutilo zamyslet se nad příběhem a jednáním hrdinů. Moudří bajkaři už dlouho před námi svět lidí s jeho radostmi i špatnostmi znali a snažili se svými příběhy postoje lidí měnit. Například takový Ezop, ten by určitě nebyl otrokem, jako za své doby, ale třeba odborníkem na etickou výchovu. Svoji výjimečnou moudrost a nadání vyprávět by určitě dobře uplatnil.

Zoopark Stěžery

V pátek 8. října jsme společně s dětmi ze 4.A navštívili Zoopark ve Stěžerách. Ujala se nás hodná paní průvodkyně, která nám celý areál ukázala. O každém zvířeti, u kterého jsme se zastavili, nám řekla zajímavé informace. Vybraná zvířata jsme si mohli i krmit.

Největším zážitkem pro všechny byla ukázka živé agamy a krajty, které jsme si mohli pohladit a podívat se na ně zblízka. Tuto velmi vydařenou akci nám budou připomínat fotografie, na které se můžete podívat ve fotogalerii 4. B a 4.A.