Přehled článků

PLÁN NA ČERVEN

PLÁN NA ŘÍJEN

6. 10. Knihovna Malšovice - pasování na čtenáře, informace v e-mailu na začátku října

Podzim v okolí naší školy - vycházka v rámci PRV, dle počasí