Přehled článků

Den Herryho Pottera

V pátek 5. února jsme v rámci projektu "Hrdá škola" měli Den Herryho Pottera. Vyrobili jsme si kouzelnické klobouky a čarovné kůlky. viz fotogalerie

Dobrý skutek - přáníčka pro seniory

viz fotogalerie

Online výuka

viz fotogalerie

Distanční výuka

Distanční výuku téměř všechny děti zvládají velmi dobře. Posílám některé jejich práce.viz fotogalerie

Hodina Hv se studentkou Klárou

Od října chodí do naší třídy studentky PF HK. V pátek učila Klára hudební výchovu bez zpěvu. viz fotogalerie

Beseda v knihovně

Téma - podzim. Název besedy -  Kamil neumí létat. Děti se dozvěděly, kteří ptáci odlétají na jih. viz fotobanka

Plavecký výcvik

Pasování na čtenáře