Přehled článků

Třídnické hodiny v 9. A

Programování v 9. A

Vánoce v 9. A

Sběr papíru s pomocí 9. A

Distanční výuka v 9. A

Celoškolní téma - Ostři pilu

Co nás čeká v prvním týdnu šk. roku 20/21

Organizace prvního týdne.