Přehled článků

Celoškolní téma - Ostři pilu

ít k práce s řezáním,
že si nestihnete nabrousit pilu.“

– STEPHEN R. COVEY

Co nás čeká v prvním týdnu šk. roku 20/21

Organizace prvního týdne.