6. A

třídní učitel: Mgr. Kateřina Jiranová

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy