4. B

třídní učitelka: PhDr. Lenka Mikešová 

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy