4. B

třídní učitelka: Mgr. Linda Bidlová 

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy