2. B

třídní učitelka: Mgr. Monika Švejdová

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy