2. A

třídní učitelka: Mgr. Ivanka Hartmanová

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy