Novinky

Kroužky Spolku přátel školy ve II. pololetí

2020 16.1.

Žáci se na kroužek nemusí znovu přihlašovat, automaticky pokračují.
Poplatek za II. pololetí uhraďte, prosím, do 31. 1. 2020 na účet Spolku 107-9431110237/0100.
Nově otevíráme od února kroužek Šipky, přihlásit se můžete zde:

Přihláška do kroužku

Přijímací zkoušky nanečisto

2020 13.1.

Dne 26. 2. 2020 se konají přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. ročníku, které tentokrát organizuje Magistrát města Hradce Králové. Žáci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášek, které obdrželi. Po jejich odevzdání získají bližší informace.

Pozvánka

Dobré skutky

2020 2.1.
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Hrdá škola“, jehož cílem je podpořit přátelské klima školy, oživit studentský život a zahnat každodenní stereotyp. Každý měsíc tak mají naši žáci možnost zúčastnit se nějaké zajímavé aktivity.

Navýšení stravného od 1. 1. 2020

2019 17.12.

Vážení strávníci,

z důvodu neustále se navyšujících cen potravin bude od 1. 1. 2020 navýšeno stravné.

Základní škola

Žáci 7 – 10 let               26,- Kč          plná cena oběda 53,- Kč

Žáci 11 – 14 let             28,- Kč          plná cena oběda 55,- Kč

Žáci nad 15 let              31,- Kč          plná cena oběda 58,- Kč

Cizí strávníci               64,- Kč

Jak pracujeme s nadanými žáky

2019 15.12.
S rozvojem inkluzivního vzdělávání jsme začali mít pocit, že se stále více dostává na přední místo péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale trochu se přitom zapomíná na žáky nadané. Rozhodli jsme se, že se budeme na naší škole věnovat právě těmto žákům i nad rámec běžného vyučování a nabídneme jim možnost setkávat se i mimo výuku a rozvíjet tak svůj potenciál. Pravidelně jsme pro ně začali organizovat společná setkání. Tyto schůzky jsou zaměřeny na rozvoj logického uvažování, kritického myšlení, matematické a čtenářské gramotnosti či hlubšího pochopení přírodních procesů a zákonitostí. Těší nás, že rodiče i děti mají o tuto aktivitu velký zájem a hodnotí ji velice příznivě.  
Našim žákům současně už podruhé nabídneme testování IQ společností Mensa, které se uskuteční v naší škole 12. února 2020.

Velký úspěch v soutěži Pc_ák

2019 3.12.
František Najman oslavil jako první účastník, kterého naše škola do této počítačové soutěže vyslala, obrovský úspěch. Gratulujeme mu ke krásnému 2. místu v kategorii „Tvorba prezentace 8. třída“ a ke 14. místu v testu ICT znalostí.

Den otevřených dveří

2019 1.12.
V sobotu 30. 11. se na naší škole konal již tradiční den otevřených dveří spojený s vánoční výstavou. Všichni společně jsme strávili příjemné sobotní dopoledne. Naši návštěvníci si mohli zazpívat koledy, koupit výrobky dětí, zhlédnout ukázkové hodiny a třeba si dát i výbornou svíčkovou, kterou pro nás připravily paní kuchařky.
Děkujeme vám za opravdu hojnou účast.

Úspěch v Přírodovědném klokanovi

2019 25.11.
Blahopřejeme Ondřeji Podlouckému  z 8.B k nebývalému úspěchu v soutěži Přírodovědný klokan. Stal se nejlepším řešitelem nejen v Hradci Králové, ale  i v celém Královéhradeckém kraji. V testu, který obsahuje 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky, se mu podařilo získat krásných 102 bodů, a umístit se tak na 1. místě v kategorii Kadet určené pro žáky 8. a 9. ročníků.

Olympiáda z českého jazyka

2019 24.11.
  1. listopadu se pustilo do boje s češtinou 17 žáků z devátých tříd. Zúčastnili se totiž školního kola Olympiády z českého jazyka, která má na naší škole již dlouholetou tradici.

Besedy k výročí 30 let demokracie a svobody

2019 24.11.

Kromě projektového dne k výročí 30 let svobody a demokracie, kterého se zúčastnili všichni žáci druhého stupně, byly pro žáky devátého ročníku k tomuto výročí přichystány ještě dvě další akce.