Novinky

Poděkování

2020 29.6.

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci,

rádi bychom vám všem alespoň touto cestou srdečně poděkovali za spolupráci a přízeň v tomto mimořádném školním roce. Přejeme vám, abyste si užili krásné letní dny v klidu a ve zdraví. Těšíme se na společná setkávání v roce příštím.

Vedení školy a pedagogický sbor

Úřední hodiny o prázdninách

2020 29.6.

Vážení rodiče,

o prázdninách nás můžete navštívit v rámci úředních hodin každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin (kromě 6. 7.).

Pokyny k nákupu pracovních a školních sešitů na školní rok 2020/2021

2020 18.6.

Vážení rodiče,

pokyny k nákupu školních a pracovních sešitů na příští školní rok najdete v přiložených souborech. Prosíme vás o jejich zakoupení do 2. 9. 2020. Děkujeme za spolupráci.

Pracovní sešity pro 1. stupeň

Školní sešity pro 1. stupeň

Školní sešity pro 2. stupeň

Pracovní sešity pro 2. stupeň

 

Budoucí první třídy

2020 16.6.

Seznamy žáků

Informace k nástupu dětí do prvního ročníku dostali rodiče do svých e-mailových schránek.

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020

2020 18.5.

Vážení rodiče, milí žáci,

při závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí budeme vycházet z vyhlášky MŠMT č.  211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.        

Vyhláška 211/2020 Sb.

Informace ze školní jídelny

2020 14.5.
Do konce školního roku nebudou cizím strávníkům poskytovány obědy ve školní jídelně.

Úprava podmínek přijímacího řízení na SŠ

2020 11.5.

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nově schválené vyhlášky 232/2020 došlo k úpravě podmínek přijímacího řízení na střední školy

  1. Termín jednotné přijímací zkoušky je v pondělí 8. 6. 2020 (na víceletá gymnázia 9. 6. 2020).
  2. Test z českého jazyka a literatury byl prodloužen na 70 minut, test z matematiky na 85 minut.
  3. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce jako první. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchzeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. 
  4. Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle ředitel školy také na adresu elektronické pošty, pokud je uvedena na přihlášce.
  5. Zápisový lístek odevzdáváte na vámi vybraný obor do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách SŠ (tj. do 23. června).
  6. Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Možnost odvolání byla totiž zrušena!
  7. Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek.