Novinky

Informace pro rodiče žáků II. stupně

2020 1.6.
Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali, že neuvažujeme o otevření školy pro žáky II. stupně od 8. 6. 2020. K tomuto rozhodnutí nás vede skutečnost, že nejsme schopni splnit bezpečnostní podmínky, které vyplývají z metodického pokynu MŠMT, a současně připravujeme školu na dlouho plánovanou rekonstrukci učeben II. stupně.
Děkujeme za pochopení.

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020

2020 18.5.

Vážení rodiče, milí žáci,

při závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí budeme vycházet z vyhlášky MŠMT č.  211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.        

Vyhláška 211/2020 Sb.

Informace ze školní jídelny

2020 14.5.
Do konce školního roku nebudou cizím strávníkům poskytovány obědy ve školní jídelně.

Úprava podmínek přijímacího řízení na SŠ

2020 11.5.

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nově schválené vyhlášky 232/2020 došlo k úpravě podmínek přijímacího řízení na střední školy

  1. Termín jednotné přijímací zkoušky je v pondělí 8. 6. 2020 (na víceletá gymnázia 9. 6. 2020).
  2. Test z českého jazyka a literatury byl prodloužen na 70 minut, test z matematiky na 85 minut.
  3. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce jako první. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchzeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. 
  4. Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle ředitel školy také na adresu elektronické pošty, pokud je uvedena na přihlášce.
  5. Zápisový lístek odevzdáváte na vámi vybraný obor do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách SŠ (tj. do 23. června).
  6. Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Možnost odvolání byla totiž zrušena!
  7. Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek.

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

2020 5.5.

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob za přísných hygienických podmínek. Výuka matematiky a českého jazyka se bude konat vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 8:30 do 10:40.

Pevně věřím, že společně vše zvládneme.

Těšíme se na shledanou s našimi deváťáky.

 

Informace k podmínkám návštěvy sportovišť

2020 9.4.

 

Od 11. 5. 2020 dochází ke změně podmínek návštěvy venkovního i vnitřního sportoviště ZŠ Mandysova. Sportovní aktivity musí být i nadále v souladu s níže uvedenými opatřeními (viz příloha). Respektujte, prosím, pokyny správců hřišť.

Děkuji za pochopení.                                                        Mgr. Jan Faltýnek, ředitel školy

Pravidla BOZ