Návštěva v německém Osnabrücku

13. 06. 2024

V rámci programu Erasmus+ jsme měli minulý týden opět skvělou možnost navštívit školu v zahraničí – tentokrát u našich sousedů v Německu.

V rámci hospitačního projektu „jobshadowing“ nás srdečně přivítali na integrované střední škole v Osnabrücku: Integrierte Gesamtschule Osnabrück mit Gymnasialer Oberstufe (IGS). Společně s třemi kolegyněmi ze švédské Fredriksdalskolan in Lidköping jsme měly možnost zapojit se na tři dny do školního života IGS.

Seznámily jsme se se školním systémem a vzdělávacími stupni v Německu a diskutovaly o možnostech, problémech i radostech školství v Německu, Švédsku a České republice. Mezi hlavní témata patřila inkluze, zaměřovaly jsme se také na digitalizaci a rozvoj digitálních kompetencí a výuku cizích jazyků.  

Děkujeme všem učitelům, kteří nám umožnili zúčastnit se a zapojit se do jejich hodin a sledovat jejich vyučovací metody. Obohatilo nás také povídání si se žáky v hodinách i o přestávkách. Zúčastnily jsme se setkání Erasmus klubu a měly možnost představit naši Mandysku místním žákům, kteří mají zájem v rámci tohoto programu vycestovat. Žákyně 11. ročníku nás ochotně provedly školou a jejím areálem a žáci 7. a 9. ročníku pro nás dokonce na závěr připravili pohoštění.

Vzájemné návštěvy pedagogů ve školách po celé Evropě jsou opravdu cennou zkušeností a my jsme velice rády, že i naše Mandyska je toho součástí. Věříme, že takto získané poznatky i kontakty nás opět posunou o kousek dál. A především se těšíme, že tyto zážitky budeme moci zprostředkovat další spoluprací s IGS v Osnabrücku také našich žákům!

(Monika Kostilníková, Lenka Dovcová, Martina Macáková)