Matematický korespondenční seminář

27. 05. 2024

Od října do dubna probíhal v pěti kolech Matematický korespondenční seminář, které se zúčastnily i některé děti z Mandysky. Nejlépe se umístili Karolína Homolová z 5. A na 12. místě, Jan Moravec ze 4. B na 19. místě, Kateřina Vondráková z 5. B na 24. místě, Claudia Žiková z 5. A na 27. místě, Anežka Marková z 5. A na 34. místě a Štěpán Khol na 38. místě z 94 zúčastněných.

Moc úspěšným řešitelům blahopřejeme!