Návštěva základní školy ve Stockoholmu – Erasmus+

07. 05. 2024

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí pro žáky, studenty, učitele a další. V rámci projektu „job shadowing“ – „stínování dobré praxe“ jsme navštívili základní školu Näsbyparksskolan ve Stockholmu ve Švédsku, která vzdělává žáky od 4. do 9. ročníku. Přivítal nás zástupce ředitelky školy, který nás obeznámil se školským systémem, fungováním základní školy a provedl nás po školním areálu. Setkali jsme se zde také se třemi učiteli ze Španělska. Podobně jako my byli zapojeni do výuky a seznamovali se s pracovními metodami a postupy švédských pedagogů.

Se švédskými kolegy jsme prodiskutovali mnoho témat, obzvláště výuku druhého cizího jazyka a využívání digitálních médií k výuce. Navzájem jsme si sdíleli své zkušenosti a tipy do výuky. Během vyučovacích hodin jsme měli možnost pokládat otázky učitelům i místním žákům a také oni se ptali nás na český školský systém a podobně. Setkali jsme se také se žáky, kteří si vybrali jako druhý cizí jazyk němčinu a spolupracují s námi online pomocí eTwinningu.

S našimi švédskými i španělskými kolegy a kolegyněmi jsme absolvovali také prohlídku historického centra města, krátkou plavbu na ostrov Djurgården a tradiční švédskou fiku – pauzu na kávu a něco sladkého.

Návštěva Näsbyparksskolan byla pro nás skvělou příležitostí poznat, jak funguje švédský školský systém. Věřím, že byla přínosem pro nás i švédské kolegy. Těšíme se na další spolupráci v rámci eTwinningu a dalších projektů v rámci Erasmu+.

(Monika Kostilníková, Lenka Dovcová, Michaela Hejcmanová, Jan Faltýnek)