Přírodovědný klokan 2023

19. 11. 2023

Dne 11. 10. 2023 se konalo krajské kolo přírodovědného klokana. Na naší škole byl o tento ročník velký zájem, soutěže se zúčastnilo celkem 61 žáků 8. a 9. ročníků. Na žáky čekalo celkem 24 otázek napříč předměty přírodopis, matematika, fyzika a zeměpis.

V rámci okresu Hradec Králové se klokana účastnilo celkem 237 úspěšných řešitelů. V této konkurenci si z naší školy nejlépe vedla Petra Marková (8. A), která se ziskem 89 bodů se stala nejlepší řešitelkou a obsadila tedy první místo! Hned na druhém místě v Hradci Králové skončila také z naší školy Adéla Fialová (9. B) s 85 body. Třetí nejlepší řešitel za naši školu Fabio Braidotti (8. C) obsadil celkově páté místo.

Při srovnání výsledků celého kraje v přírodovědném klokanovi se právě Petra Marková umístila na vynikajícím celkovém 3. místě mezi 990 úspěšnými řešiteli. Jedná se o velký úspěch a zmíněné žákyni blahopřejeme. Nicméně také Adéla Fialová obsadila výborné celkové 5. místo. V tomto ohledu považujeme letošní ročník přírodovědného klokana za velmi úspěšný. Všem žákům děkujeme za účast a umístěným moc gratulujeme.