2024 17. 6.

Mandyska dobývá Národní aneb Naši furianti v gala

Nejstarší žáci Mandysky se hodili do gala a vyrazili do zlaté kapličky na oblíbenou Stroupežnického hru Naši furianti. Byl to výjimečný zážitek!

2024 17. 6.

Školní družina v multikině CineStar

V pátek 14. 6. navštívili žáci ze všech oddělení ŠD filmové představení Princezna na hrášku v multikině CineStar.

2024 13. 6.

Návštěva v německém Osnabrücku

V rámci programu Erasmus+ jsme měli minulý týden opět skvělou možnost navštívit školu v zahraničí – tentokrát u našich sousedů v Německu.

V rámci hospitačního projektu „jobshadowing“ nás srdečně přivítali na integrované střední škole v Osnabrücku: Integrierte Gesamtschule Osnabrück mit Gymnasialer Oberstufe (IGS). Společně s třemi kolegyněmi ze švédské Fredriksdalskolan in Lidköping jsme měly možnost zapojit se na tři dny do školního života IGS.

Seznámily jsme se se školním systémem a vzdělávacími stupni v Německu a diskutovaly o možnostech, problémech i radostech školství v Německu, Švédsku a České republice. Mezi hlavní témata patřila inkluze, zaměřovaly jsme se také na digitalizaci a rozvoj digitálních kompetencí a výuku cizích jazyků.  

Děkujeme všem učitelům, kteří nám umožnili zúčastnit se a zapojit se do jejich hodin a sledovat jejich vyučovací metody. Obohatilo nás také povídání si se žáky v hodinách i o přestávkách. Zúčastnily jsme se setkání Erasmus klubu a měly možnost představit naši Mandysku místním žákům, kteří mají zájem v rámci tohoto programu vycestovat. Žákyně 11. ročníku nás ochotně provedly školou a jejím areálem a žáci 7. a 9. ročníku pro nás dokonce na závěr připravili pohoštění.

Vzájemné návštěvy pedagogů ve školách po celé Evropě jsou opravdu cennou zkušeností a my jsme velice rády, že i naše Mandyska je toho součástí. Věříme, že takto získané poznatky i kontakty nás opět posunou o kousek dál. A především se těšíme, že tyto zážitky budeme moci zprostředkovat další spoluprací s IGS v Osnabrücku také našich žákům!

(Monika Kostilníková, Lenka Dovcová, Martina Macáková)

2024 2. 6.

Školní zájezd do Londýna

Nejstarší žáci Mandysky si poslední květnový týden užili na výletě v Londýně
Naši žáci 2. stupně se minulý týden vydali na nezapomenutelný výlet do Velké Británie, který si velmi užili. Po cestě přes Německo, Belgii a Francii dorazili do Londýna.
První zastávkou byl park Greenwich, kde se nachází slavná observatoř a nultý poledník. Poté se účastníci Mandysky svezli lodí po řece Temži k Tower Bridge a navštívili hrad Tower of London, kde obdivovali korunovační klenoty. Procházka po finančním centru Londýna, návštěva katedrály svatého Pavla, Millennium Bridge a galerie Tate Modern završili první den.
Třetí den vyrazili do univerzitního města Oxford, kde si prohlédli Bodleian Library, Radcliffe Camera a Christ Church College. Odpoledne se z cestovatelů stali kouzelníci v ateliéru Warner Bros Studios, kde se natáčely jednotlivé díly Harryho Pottera.
Poslední den patřil opět Londýnu. Žáci si užili jízdu na vyhlídkovém kole London Eye a procházku kolem Buckingham Palace, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square, čínské čtvrti Soho a Piccadilly Circus. Plni nových zážitků a dojmů se vrátili zpět do České republiky, nadšení z možnosti podělit se o tyto nezapomenutelné momenty s rodinami a přáteli.
2024 29. 5.

Třídní schůzky

Vážení a milí rodiče,

zveme Vás na poslední třídní schůzky v tomto školním roce, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 6.

Na prvním stupni začínají v 17:00, na druhém v 17:30.

 

Těšíme se na Vás!

2024 27. 5.

Matematický korespondenční seminář

Od října do dubna probíhal v pěti kolech Matematický korespondenční seminář, které se zúčastnily i některé děti z Mandysky. Nejlépe se umístili Karolína Homolová z 5. A na 12. místě, Jan Moravec ze 4. B na 19. místě, Kateřina Vondráková z 5. B na 24. místě, Claudia Žiková z 5. A na 27. místě, Anežka Marková z 5. A na 34. místě a Štěpán Khol na 38. místě z 94 zúčastněných.

Moc úspěšným řešitelům blahopřejeme!

2024 19. 5.

Mandyska tmelila tým na horách!

Předposlední květnový víkend strávili členové pedagogického sboru na teambuildingovém setkání v Říčkách v Orlických horách. Účastníci absolvovali seminář a trénink zaměřený na well-being či psychohygienu, které jsou v pedagogické praxi velice potřebné, a společně vyrazili na menší túru do jarní přírody malebných Orlických hor.

Dobře komunikující tým, který na naší škole tvoří paní vychovatelky, asistentky, učitelky v mateřské škole, na prvním i druhém stupni, ale také nepedagogičtí pracovníci (zázemí školy tvoří také kuchyně či jídelna i další pracoviště) a ve kterém se všichni cítí příjemně, je základem úspěchu, jehož hlavním cílem jsou spokojené děti.