7. B

třídní učitel: Mgr. Bc. Michal Slanina

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy