7. B

třídní učitel: Mgr. Lenka Dovcová

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy