6. B

třídní učitel: Mgr. Lenka Wolfová

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy