5. B

třídní učitelka: Mgr. Veronika Šrámková

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy