5. A

třídní učitelka: Mgr. Marcela Najmanová

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy