8. C

třídní učitelka: Mgr. Milena Strnadová 

 

 Aktuality třídy                      Fotogalerie třídy