3. A

třídní učitelka: Mgr. Iveta Prášilová

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy