1. B

třídní učitelka: Mgr. Lenka Holečková

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy