Charakteristika Spolku rodičů a přátel ZŠ

Základním cílem spolku je posílení úzké vazby mezi školou a rodiči dětí, k rozvoji školství a z toho vyplývající zlepšení podmínek a práce školy.

Spolek dále podporuje zájmovou činnost dětí a žáků školy, podle zájmu pořádá pro děti a žáky speciální kurzy, pro děti, žáky, jejich rodiče a další zájemce pořádá kulturní, sportovní a společenské akce.

Podle finančních možností podporuje materiální vybavení školy a ostatní aktivity školy, související s rozvojem školy.

K podpoře plnění uvedených cílů provozuje vedlejší hospodářskou činnost související se zaměřením spolku.

Výše příspěvku je stanovena na 200 Kč na rok. Vaše příspěvky budou jako každý rok využity na podporu školy, školních akcí, či akcí jednotlivých tříd. Vážíme si vaší podpory a předem děkujeme za vaši pomoc při financování činnosti spolku.

  

Členové výboru Spolku 

předseda:                   Zuzana Katerová

místopředseda:          Ilona Cigánková

člen výboru:               Šárka Šlesingerová

člen výboru:               Hana Pavlíková

člen výboru:               Jitka Comorková

 

Členové kontrolní komise:

předseda kontrolní komise:   Jana Řečínská

člen kontrolní komise:           Klára Slánská

člen kontrolní komise:           Eva Novotná Pánková