1. C

 třídní učitelka: Mgr. Romana Kovaříková

 

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy