Rozvoj nadání (dotační program Královéhradeckého kraje)

Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Název projektu: Rozvoj nadání

Registrační číslo projektu: 20SMV02-0002

Základní informace:

Dotace je určena na účel: vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování.

Doba realizace: 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021