Sportuj ve škole ve školní družině

 

Naše škola pokračuje v letošním roce v realizaci projektu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Sportuj ve škole“. Děti se v rámci školní družiny věnují různým pohybovým aktivitám. Program by měl žákům ukázat, že sport baví.  Byli bychom rádi, kdyby se děti chtěly pohybu věnovat i ve svém volném čase buď s kamarády, nebo ve sportovním klubu, a ještě více se těšily na hodiny tělesné výchovy ve škole. Projekt je založen na sportovních hrách, které v sobě snoubí hravost, komunikaci, spolupráci, hru v kolektivu, respekt a disciplínu.