8. B

třídní učitelka: Mgr. Bc. Michal Slanina 

 

 Aktuality třídy                        Fotogalerie třídy